Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos

Privatumo politika

UAB „SEIA” PRIVATUMO POLITIKA

SVARBI INFORMACIJA
APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. liepos 24 d.

UAB „Seia“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)1, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.seia.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

UAB „Seia“
Mūsų įmonės kodas yra: 303326851
Mūsų adresas: Naujoji Uosto 8, LT-92125, Klaipėda, Lietuva Mūsų el. pašto adresas: info@seia.lt
Mūsų tel. Nr.: +370 46 210220

Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane? Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti informaciją apie mane? Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Nes perkame ir parduodame žemės ūkio žaliavų produktus Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, parašas, ūkininko pažymėjimo Nr., ūkio registracijos identifikacinis kodas, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas (jeigu fizinis asmuo yra PVM mokėtojas), PVM sąskaita faktūra, parduodama žemės ūkio produkcija, parduodamos žemės ūkio produkcijos kaina, parduodamos žemės ūkio produkcijos kiekis, parduodamos žemės ūkio produkcijos pristatymo terminas, parduodamos žemės ūkio produkcijos kilmė, atkrovimo/pristatymo vieta, parduodamos žemės ūkio produkcijos LST standartas, pirkimo- pardavimo sutartis, pirkimo-pardavimo sutarties Nr., pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo data, komunikacija. Sudarome ir vykdome pirkimo- pardavimo sutartį su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.) Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
Nes informuojame Jus apie Jums aktualias Bendrovės prekes Vardas ir pavardė, telefono numeris, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas. Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 6 str. 1 d. a p., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.) arba esate pirkę prekių arba paslaugų iš mūsų (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.2
Turime
interesą
tiesiogine rinkodara) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)d.) teisėtą (užsiimti
5 metus nuo santykių su klientu pasibaigimo, nebent klientas išreiškia nesutikimą
Nes pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą. Turime Jūsų sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.)Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) 10 metų po paskutinio kreipimosi
Nes palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, komunikacija, atstovaujama organizacija, parašas. Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jūsų atstovaujamu asmeniu pasibaigimo
Nes galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai. Turime
interesą
Bendrovės teisiniuose procesuose) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)teisėtą (apginti teises
10 metų
Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius. Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (GDPR 9 str. 2 d. f p.)

Kam perduodate informaciją apie mane?

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • transporto bendrovėms;
 • kokybės priežiūros bendrovėms;
 • krovos įmonėms;
 • teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;
 • advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms.

Kokias teises turiu?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

Kokie teisiniai pagrindai jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

 • Sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
 • Turime teisėtą interesą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
 • Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Bendrovės Slapukų politikoje.